TOP246P DIP8 IC nguồn

Giá: 11.500 VNĐ

Tên hàng: TOP246P DIP8 IC nguồn;

Mã: TOP246P;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Thương hiệu: POWER;

Dùng cho: Vật tư PLC;

Hàng tương đương: TOP246PN

Tên hàng: TOP246P DIP8 IC nguồn;  Mã: TOP246P;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Thương hiệu: POWER;  Dùng cho: Vật tư PLC;  Hàng tương đương: TOP246PN

Tên hàng: TOP246P DIP8 IC nguồn;
Mã: TOP246P;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Thương hiệu: POWER;
Dùng cho: Vật tư PLC;
Hàng tương đương: TOP246PN

Tags: , , , ,