TOP258PN IC Nguồn

Giá: 17.500 VNĐ

Tên hàng: TOP258PN IC Nguồn;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Hãng sx: POWER;

Mã hàng: TOP258PN;

Dùng cho: vật tư máy in

Tên hàng: TOP258PN IC Nguồn;  Kiểu chân: cắm DIP-7;  Hãng sx: POWER;  Mã hàng: TOP258PN;  Dùng cho: vật tư máy in

Tên hàng: TOP258PN IC Nguồn;
Kiểu chân: cắm DIP-7;
Hãng sx: POWER;
Mã hàng: TOP258PN;
Dùng cho: vật tư máy in

Tags: , , ,