TP4056 IC sạc pin Li-on 1A

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: TP4056 IC sạc pin Li-on 1A;

Mã hàng:40 56E;

Kiểu chân: dán SOP-8; 1A Standalone Linear Li-lon Battery Charger with Thermal Regulation in SOP-8

Tên hàng: TP4056 IC sạc pin Li-on 1A;  Mã hàng:40 56E;  Kiểu chân: dán SOP-8; 1A Standalone Linear Li-lon Battery Charger with Thermal Regulation in SOP-8

Tên hàng: TP4056 IC sạc pin Li-on 1A;
Mã hàng:40 56E;
Kiểu chân: dán SOP-8; 1A Standalone Linear Li-lon Battery Charger with Thermal Regulation in SOP-8

Tags: , ,