TPDV1225 TO3P TRIAC 25A 1200V

Giá: 30.000 VNĐ

Tên hàng: TPDV1225 TO3P TRIAC 25A 1200V;

Mã: TPDV1225;

Kiểu chân: cắm 3 chân TO-3P;

Thương hiệu: ST;

Hàng tương đương: TPDV1225 TPDV1225RG TPDV625 TPDV625RG TPDV825 TPDV825RG TPDV1025 TPDV1025RG

Tên hàng: TPDV1225 TO3P TRIAC 25A 1200V;  Mã: TPDV1225;  Kiểu chân: cắm 3 chân TO-3P;  Thương hiệu: ST;  Hàng tương đương: TPDV1225 TPDV1225RG TPDV625 TPDV625RG TPDV825 TPDV825RG TPDV1025 TPDV1025RG

Tên hàng: TPDV1225 TO3P TRIAC 25A 1200V;
Mã: TPDV1225;
Kiểu chân: cắm 3 chân TO-3P;
Thương hiệu: ST;
Hàng tương đương: TPDV1225 TPDV1225RG TPDV625 TPDV625RG TPDV825 TPDV825RG TPDV1025 TPDV1025RG

Tags: , , ,