Tụ tantalum vàng 104 0.1uF 100nF 50V

Giá: 200 VNĐ

Tên hàng: Tụ tantalum vàng 104 0.1uF 100nF 50V;

Mã hàng: CAPC104T;

Thông số: Khoảng cách bước chân 5.08mm;

Tên hàng: Tụ tantalum vàng 104 0.1uF 100nF 50V;  Mã hàng: CAPC104T;  Thông số: Khoảng cách bước chân 5.08mm;

Tên hàng: Tụ tantalum vàng 104 0.1uF 100nF 50V;
Mã hàng: CAPC104T;
Thông số: Khoảng cách bước chân 5.08mm;

Tags: , ,