Tụ tantalum vàng

Tên hàng: 107C Tụ tantalum vàng 100UF 16V 1210 mã hàng: B3528_107C; Kiểu chân: dán 1210

107C Tụ tantalum vàng 100UF 16V 1210

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: 107C Tụ tantalum vàng 100UF 16V 1210

mã hàng: B3528_107C;

Kiểu chân: dán 1210

Tên hàng: Tụ tantalum vàng 104 0.1uF 100nF 50V; Mã hàng: CAPC104T; Thông số: Khoảng cách bước chân 5.08mm;

Tụ tantalum vàng 104 0.1uF 100nF 50V

Giá: 200 VNĐ

Tên hàng: Tụ tantalum vàng 104 0.1uF 100nF 50V;

Mã hàng: CAPC104T;

Thông số: Khoảng cách bước chân 5.08mm;

Tên hàng:106E Tụ tantalum vàng 10UF 25V 1210; mã hàng: B3528_106E; Kiểu chân: dán 1210

106E Tụ tantalum vàng 10UF 25V 1210

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng:106E Tụ tantalum vàng 10UF 25V 1210;

mã hàng: B3528_106E;

Kiểu chân: dán 1210

Tên hàng: 107C Tụ tantalum vàng 100UF 16V 1210; mã hàng: B3528_107C; Kiểu chân: dán 1210

107C Tụ tantalum vàng 100UF 16V 1210

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: 107C Tụ tantalum vàng 100UF 16V 1210;

mã hàng: B3528_107C;

Kiểu chân: dán 1210

Tên hàng: Tụ tantalum vàng 104 0.1uF 100nF 50V; Mã hàng: CAPC104T; Thông số: Khoảng cách bước chân 5.08mm;

Tụ tantalum vàng 104 0.1uF 100nF 50V

Giá: 300 VNĐ

Tên hàng: Tụ tantalum vàng 104 0.1uF 100nF 50V;

Mã hàng: CAPC104T;

Thông số: Khoảng cách bước chân 5.08mm;

LÊN ĐẦU TRANG