UC3854BN IC Nguồn Switching

Giá: 19.500 VNĐ

Tên hàng: UC3854BN IC Nguồn Switching;

Kiểu chân: cắm DIP-16

Tên hàng: UC3854BN IC Nguồn Switching;  Kiểu chân: cắm DIP-16

Tên hàng: UC3854BN IC Nguồn Switching;
Kiểu chân: cắm DIP-16

Tags: , ,