UC3854N IC Nguồn Switching

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: UC3854N IC Nguồn Switching;

Kiểu chân: cắm DIP-16

Tên hàng: UC3854N IC Nguồn Switching;  Kiểu chân: cắm DIP-16

Tên hàng: UC3854N IC Nguồn Switching;
Kiểu chân: cắm DIP-16

Tags: ,