ULN2069B IC Driver Darlington 1.5A 80V

Giá: 22.500 VNĐ

Tên hàng: ULN2069B IC Driver Darlington 1.5A 80V;

Mã: ULN2069B_DIP16_ST;

Hãng SX: ST;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Tag: ULN2069B ULN2064B ULN2068B

Tên hàng: ULN2069B IC Driver Darlington 1.5A 80V;  Mã: ULN2069B_DIP16_ST;  Hãng SX: ST;  Kiểu chân: cắm DIP-16;  Tag: ULN2069B ULN2064B ULN2068B

Tên hàng: ULN2069B IC Driver Darlington 1.5A 80V;
Mã: ULN2069B_DIP16_ST;
Hãng SX: ST;
Kiểu chân: cắm DIP-16;
Tag: ULN2069B ULN2064B ULN2068B

Tags: , , ,