uPC1379C SYNCHRONIZATION SIGNAL PROCESSOR FOR B/W TV AND SMALL-SIZED COLOR TV

Giá: 26.500 VNĐ

Tên hàng: uPC1379C SYNCHRONIZATION SIGNAL PROCESSOR FOR B/W TV AND SMALL-SIZED COLOR TV;

Mã: UPC1379C;

Kiểu chân: dán DIP-16;

Hãng sx: NEC;

Dùng cho: Vật tư TIVI, Màn hình;

Thông số: BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT PC1 379C SYNCHRONIZATION SIGNAL PROCESSOR FOR B/W TV AND SMALL SIZED COLOR TV

Tên hàng: uPC1379C SYNCHRONIZATION SIGNAL PROCESSOR FOR B/W TV AND SMALL-SIZED COLOR TV;  Mã: UPC1379C;  Kiểu chân: dán DIP-16;  Hãng sx: NEC;  Dùng cho: Vật tư TIVI, Màn hình;

Tên hàng: uPC1379C SYNCHRONIZATION SIGNAL PROCESSOR FOR B/W TV AND SMALL-SIZED COLOR TV;
Mã: UPC1379C;
Kiểu chân: dán DIP-16;
Hãng sx: NEC;
Dùng cho: Vật tư TIVI, Màn hình;

Tags: , ,