UPC177C DIP14 IC thuật toán VOLT COMPARATOR,QUAD,BIPOLAR

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: UPC177C DIP14 IC thuật toán VOLT COMPARATOR,QUAD,BIPOLAR;

Mã: UPC177C;

Kiểu chân: cắm DIP-14;

Thương hiệu: NEC;

Xuất xứ: chính hãng;

Tên hàng: UPC177C DIP14 IC thuật toán VOLT COMPARATOR,QUAD,BIPOLAR;  Mã: UPC177C;  Kiểu chân: cắm DIP-14;  Thương hiệu: NEC;  Xuất xứ: chính hãng;

Tên hàng: UPC177C DIP14 IC thuật toán VOLT COMPARATOR,QUAD,BIPOLAR;
Mã: UPC177C;
Kiểu chân: cắm DIP-14;
Thương hiệu: NEC;
Xuất xứ: chính hãng;

Tags: , , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG