COMPARATOR

Tên hàng: UPC177G C177G SOP14 3.9mm IC thuật toán VOLT COMPARATOR,QUAD,BIPOLAR; Mã: UPC177C; Kiểu chân: dán SOP-14; Thương hiệu: NEC; Xuất xứ: chính hãng;

UPC177G C177G SOP14 3.9mm IC thuật toán VOLT COMPARATOR,QUAD,BIPOLAR

Giá: 13.000 VNĐ

Tên hàng: UPC177G C177G SOP14 3.9mm IC thuật toán VOLT COMPARATOR,QUAD,BIPOLAR;

Mã: UPC177C;

Kiểu chân: dán SOP-14;

Thương hiệu: NEC;

Xuất xứ: chính hãng;

Tên hàng: UPC177C DIP14 IC thuật toán VOLT COMPARATOR,QUAD,BIPOLAR; Mã: UPC177C; Kiểu chân: cắm DIP-14; Thương hiệu: NEC; Xuất xứ: chính hãng;

UPC177C DIP14 IC thuật toán VOLT COMPARATOR,QUAD,BIPOLAR

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: UPC177C DIP14 IC thuật toán VOLT COMPARATOR,QUAD,BIPOLAR;

Mã: UPC177C;

Kiểu chân: cắm DIP-14;

Thương hiệu: NEC;

Xuất xứ: chính hãng;

Tên hàng: LM393 SOP8 3.9mm IC thuật toán COMPARATOR DUAL DIFF; Mã: LM393_SOP8; Kiểu chân: dán SOP-8; Hãng sx: TI; Hàng tương đương: LM393DR, A393F

LM393 SOP8 3.9mm IC thuật toán COMPARATOR DUAL DIFF

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: LM393 SOP8 3.9mm IC thuật toán COMPARATOR DUAL DIFF;

Mã: LM393_SOP8;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Hãng sx: TI;

Hàng tương đương: LM393DR, A393F

LÊN ĐẦU TRANG