UPC177G C177G SOP14 3.9mm IC thuật toán VOLT COMPARATOR,QUAD,BIPOLAR

Giá: 13.000 VNĐ

Tên hàng: UPC177G C177G SOP14 3.9mm IC thuật toán VOLT COMPARATOR,QUAD,BIPOLAR;

Mã: UPC177C;

Kiểu chân: dán SOP-14;

Thương hiệu: NEC;

Xuất xứ: chính hãng;

Tên hàng: UPC177G C177G SOP14 3.9mm IC thuật toán VOLT COMPARATOR,QUAD,BIPOLAR;  Mã: UPC177C;  Kiểu chân: dán SOP-14;  Thương hiệu: NEC;  Xuất xứ: chính hãng;

Tên hàng: UPC177G C177G SOP14 3.9mm IC thuật toán VOLT COMPARATOR,QUAD,BIPOLAR;
Mã: UPC177C;
Kiểu chân: dán SOP-14;
Thương hiệu: NEC;
Xuất xứ: chính hãng;

Tags: , , , , , , ,