YG982C4 YG982C4R Diode kép 10A 400V

Giá: 11.500 VNĐ

Tên hàng: YG982C4 YG982C4R Diode kép 10A 400V;

Mã: YG982C4;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: FUJI;

dùng cho: Vật tư máy may;

Thông số: Low-Loss Fast Recovery Diode

Tên hàng: YG982C4 YG982C4R Diode kép 10A 400V;  Mã: YG982C4;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Hãng sx: FUJI;  dùng cho: Vật tư máy may;  Thông số: Low-Loss Fast Recovery Diode

Tên hàng: YG982C4 YG982C4R Diode kép 10A 400V;
Mã: YG982C4;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Hãng sx: FUJI;
dùng cho: Vật tư máy may;
Thông số: Low-Loss Fast Recovery Diode

Tags: , , , ,