10616V Tụ tantalum đen 10UF 16V 1210

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: 10616V Tụ tantalum đen 10UF 16V 1210;

kiểu chân: dán 1210;

mã hàng: B3528_10616V

Hãng sx: NEC

Tên hàng: 10616V Tụ tantalum đen 10UF 16V 1210;  kiểu chân: dán 1210;  mã hàng: B3528_10616V   Hãng sx: NEC

Tên hàng: 10616V Tụ tantalum đen 10UF 16V 1210;
kiểu chân: dán 1210;
mã hàng: B3528_10616V
Hãng sx: NEC

Tags: , , ,