Đế IC 28 chân dẹt; Mã: DIP28S

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: Đế IC 28 chân dẹt;

Mã: DIP28S

de-ic-28-chan-det

Tags: ,