FGH60N60 SFD FGH60N60UFD FGH60N60SMD FGH60N60 TO247 IGBT 60A 600V (TM)

Giá: 27.000 VNĐ

FGH60N60 SFD FGH60N60UFD FGH60N60SMD FGH60N60 TO247 IGBT 60A 600V (TM)

Mã: FGH60N60SMD-OLD

Kiểu chân: TO-247

Hãng sx: Faichild

Xuất xứ: Hàng tháo máy

Hàng tương đương: FGH60N60 SFD FGH60N60UFD FGH60N60SMD FGH40N60

 

Tên hàng: FGH60N60 SMD TO3P IGBT 60A 600V (TM); Mã: FGH60N60SMD_OLD; Kiểu chân: TO-3P; Hãng sx: Faichild; Hàng tương đương: FGH60N60 SFD FGH60N60UFD FGH60N60SMD FGH40N60

FGH60N60 SFD FGH60N60UFD FGH60N60SMD FGH60N60 TO247 IGBT 60A 600V (TM)
Mã: FGH60N60SMD-OLD
Kiểu chân: TO-247
Hãng sx: Faichild
Xuất xứ: Hàng tháo máy
Hàng tương đương: FGH60N60 SFD FGH60N60UFD FGH60N60SMD FGH40N60

 

 

Tags: , ,