FGL40N120 AND TO3P IGBT 40A 1200V (TM)

Giá: 31.500 VNĐ

Tên hàng: FGL40N120 AND TO3P IGBT 40A 1200V (TM);

Mã: FGL40N120AND_OLD;

Hãng sx: Faichild;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Hàng tương đương: FGH40N60

Tên hàng: FGL40N120 AND TO3P IGBT 40A 1200V (TM);  Mã: FGL40N120AND_OLD;  Hãng sx: Faichild;  Kiểu chân: cắm TO-3P;  Hàng tương đương: FGH40N60

Tên hàng: FGL40N120 AND TO3P IGBT 40A 1200V (TM);
Mã: FGL40N120AND_OLD;
Hãng sx: Faichild;
Kiểu chân: cắm TO-3P;
Hàng tương đương: FGH40N60

 

Tags: , ,