G4BC20KD-S, IRG4BC20KD-S IGBT 15A 600V

Giá: 12.500 VNĐ

Tên hàng: G4BC20KD-S, IRG4BC20KD-S IGBT 15A 600V;

Mã: G4BC20KD-S;

Kiểu chân: dán D2Pak;

Hãng sx: IR;

Tag: This part replaces the IRGBC20KD2-S and IRGBC20MD2-S products

Tên hàng: G4BC20KD-S, IRG4BC20KD-S IGBT 15A 600V;  Mã: G4BC20KD-S;  Kiểu chân: dán D2Pak;  Hãng sx: IR;  Tag: This part replaces the IRGBC20KD2-S and IRGBC20MD2-S products

Tên hàng: G4BC20KD-S, IRG4BC20KD-S IGBT 15A 600V;
Mã: G4BC20KD-S;
Kiểu chân: dán D2Pak;
Hãng sx: IR;
Tag: This part replaces the IRGBC20KD2-S and IRGBC20MD2-S products

Tags: , ,