GBJ3510 KBJ3510 Diode cầu chỉnh lưu 35A 1000V

Giá: 16.000 VNĐ

Tên hàng: GBJ3510 KBJ3510 Diode cầu chỉnh lưu 35A 1000V;

Mã: GBJ3510;

Kiểu chân: cắm;

Dùng cho: Vật tư bếp từ, vật tư máy may

Tên hàng: GBJ3510 KBJ3510 Diode cầu chỉnh lưu 35A 1000V;  Mã: GBJ3510;  Kiểu chân: cắm;  Dùng cho: Vật tư bếp từ, vật tư máy mayTên hàng: GBJ3510 KBJ3510 Diode cầu chỉnh lưu 35A 1000V;  Mã: GBJ3510;  Kiểu chân: cắm;  Dùng cho: Vật tư bếp từ, vật tư máy may

Tên hàng: GBJ3510 KBJ3510 Diode cầu chỉnh lưu 35A 1000V;
Mã: GBJ3510;
Kiểu chân: cắm;
Dùng cho: Vật tư bếp từ, vật tư máy may

Tags: , , , ,