L5973D IC Nguồn Switching 2A

Giá: 12.000 VNĐ

Tên hàng: L5973D IC Nguồn Switching 2A;

Kiểu chân: dán SOP-8;

hãng sx: ST;

Mã hàng: L5973D;

Dùng cho: Vật tư PLC

Tên hàng: L5973D IC Nguồn Switching 2A;  Kiểu chân: dán SOP-8;  hãng sx: ST;  Mã hàng: L5973D;  Dùng cho: Vật tư PLC

Tên hàng: L5973D IC Nguồn Switching 2A;
Kiểu chân: dán SOP-8;
hãng sx: ST;
Mã hàng: L5973D;
Dùng cho: Vật tư PLC

 

Tags: , , , ,