PS2801-4 Photocouplers opto cách ly quang

Giá: 20.500 VNĐ

Tên hàng: PS2801-4 Photocouplers opto cách ly quang;

Kiều chân: SOP-16;

Hãng SX: NEC;

Mã: PS2801-4;

Tag: PS2801 Photocouplers opto cách ly quang, 2805-4, PS2805-1, PS2805-2, PS2805-3, PS2805C-4

Tên hàng: PS2801-4 Photocouplers opto cách ly quang;  Kiều chân: SOP-16;  Hãng SX: NEC;  Mã: PS2801-4;  Tag: PS2801 Photocouplers opto cách ly quang, 2805-4, PS2805-1, PS2805-2, PS2805-3, PS2805C-4

Tên hàng: PS2801-4 Photocouplers opto cách ly quang;
Kiều chân: SOP-16;
Hãng SX: NEC;
Mã: PS2801-4;
Tag: PS2801 Photocouplers opto cách ly quang, 2805-4, PS2805-1, PS2805-2, PS2805-3, PS2805C-4

Tags: , , ,