SGW30N60 30N60 TO247 IGBT 41A 600V

Giá: 36,000 VNĐ

SGW30N60 30N60 TO247 IGBT 41A 600V;

Mã: SGW30N60;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Thương hiệu: Inifineon;

Hàng tương đương: G30N60RUFD HGTG30N60RUFD IXGH30N60A 30N60A4D HGTG30N60A4D IXGH30N60BU1 G30N60C3D HGTG30N60C3D K30N60 K30N60HS G30N60B3D HGTG30N60B3D HGTG30N60B3D STGW30NC60 GW30NC60V GW20NC60V

SGW30N60 30N60 TO247 IGBT 41A 600V; Mã: SGW30N60; Kiểu chân: cắm TO-247; Thương hiệu: Inifineon; Hàng tương đương: G30N60RUFD HGTG30N60RUFD IXGH30N60A 30N60A4D HGTG30N60A4D IXGH30N60BU1 G30N60C3D HGTG30N60C3D K30N60 K30N60HS G30N60B3D HGTG30N60B3D

SGW30N60 30N60 TO247 IGBT 41A 600V;
Mã: SGW30N60;
Kiểu chân: cắm TO-247;
Thương hiệu: Inifineon;
Hàng tương đương: G30N60RUFD HGTG30N60RUFD IXGH30N60A 30N60A4D HGTG30N60A4D IXGH30N60BU1 G30N60C3D HGTG30N60C3D K30N60 K30N60HS G30N60B3D HGTG30N60B3D STGW30NC60 GW30NC60V

GW20NC60V

 

Tags: , , , ,