TOP223P TOP223PN IC nguồn

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: TOP223P TOP223PN IC nguồn;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Hãng sx: Power;

Mã hàng: TOP223PN

Tên hàng: TOP223P TOP223PN IC nguồn;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Hãng sx: Power;  Mã hàng: TOP223PN

Tên hàng: TOP223P TOP223PN IC nguồn;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Hãng sx: Power;
Mã hàng: TOP223PN

Tags: , , ,