106E Tụ tantalum vàng 10UF 25V 1210

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng:106E Tụ tantalum vàng 10UF 25V 1210;

mã hàng: B3528_106E;

Kiểu chân: dán 1210

Tên hàng:106E Tụ tantalum vàng 10UF 25V 1210;  mã hàng: B3528_106E;  Kiểu chân: dán 1210

Tên hàng:106E Tụ tantalum vàng 10UF 25V 1210;
mã hàng: B3528_106E;
Kiểu chân: dán 1210

 

Tags: , ,