10716V Tụ tantalum đen 100uF 16V 1210

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: 10716V Tụ tantalum đen 100uF 16V 1210;

kiểu chân: dán 1210;

mã hàng: B3528_10716V;

Hãng sx: NEC

Tên hàng: 10716V Tụ tantalum đen 100uF 16V 1210;  kiểu chân: dán 1210;  mã hàng: B3528_10716V;  Hãng sx: NEC

Tên hàng: 10716V Tụ tantalum đen 100uF 16V 1210;
kiểu chân: dán 1210;
mã hàng: B3528_10716V;
Hãng sx: NEC

 

Tags: , , ,