Tên: 2P4M Thyristor 2A 500V

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: A 500V;2P4M Thyristor 2

Mã hàng: 2P4M;

Kiểu chân: cắm TO-202;

Hãng sx: NEC;

Tên hàng: A 500V;2P4M Thyristor 2  Mã hàng: 2P4M;  Kiểu chân: cắm TO-202;  Hãng sx: NEC;

Tên hàng: A 500V;2P4M Thyristor 2
Mã hàng: 2P4M;
Kiểu chân: cắm TO-202;
Hãng sx: NEC;

Tags: , , ,