Author Archive

SỬA AC SERVO MOTOR MITSUBISHI 200W Model: HF-KN23 Serial: 0198Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi động cơ

Posted on: Tháng Chín 24th, 2022 by Hoàng Hiền No Comments

SỬA AC SERVO MOTOR MITSUBISHI 200W Model: HF-KN23 Serial: 0198Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi động cơ

SỬA CHỮA AC SERVO MOTOR MITSUBISHI 200W

Model: HF-KN23 Serial: 0198

Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi động cơ

Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến
ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa:
Zalo-Mobi: 0986 711 155
http://SuaSieuNhanh.com​​​
https://www.facebook.com/suasieunhanh​​​
https://www.youtube.com/SuaSieuNhanh​​​
Bán Buôn Bán Lẻ Vật Tư Linh Kiện Điện Tử:
Zalo-Mobi: 0977 181 211- 024 85 85 1999
http://VatTuDienTu.vn​​​
https://www.facebook.com/vattudientu….​
https://www.facebook.com/congtybactien​

SỬA AC SERVO Motor DELTA 3kW Model: ECMA-L11830RS Serial: 0015 Lỗi AL.024; AL.25

Posted on: Tháng Chín 24th, 2022 by Hoàng Hiền No Comments

SỬA AC SERVO Motor DELTA 3kW Model: ECMA-L11830RS Serial: 0015 Lỗi AL.024; AL.25

SỬA CHỮA AC SERVO Motor DELTA 3kW

Model: ECMA-L11830RS Serial: 0015

Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi AL.024; AL.25

Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến
ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa:
Zalo-Mobi: 0986 711 155
http://SuaSieuNhanh.com​​​
https://www.facebook.com/suasieunhanh​​​
https://www.youtube.com/SuaSieuNhanh​​​
Bán Buôn Bán Lẻ Vật Tư Linh Kiện Điện Tử:
Zalo-Mobi: 0977 181 211- 024 85 85 1999
http://VatTuDienTu.vn​​​
https://www.facebook.com/vattudientu….​
https://www.facebook.com/congtybactien​

SỬA Biến tần Hyundai 5.5kW N700EModel: N700E-055LF IP20 Serial: 1003 Lỗi chập cháy bên trong

Posted on: Tháng Chín 24th, 2022 by Hoàng Hiền No Comments

SỬA Biến tần Hyundai 5.5kW N700EModel: N700E-055LF IP20 Serial: 1003 Lỗi chập cháy bên trong

SỬA CHỮA Biến tần Hyundai 5.5kW N700E

Model: N700E-055LF IP20 Serial: 1003

Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi chập cháy bên trong

Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến
ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa:
Zalo-Mobi: 0986 711 155
http://SuaSieuNhanh.com​​​
https://www.facebook.com/suasieunhanh​​​
https://www.youtube.com/SuaSieuNhanh​​​
Bán Buôn Bán Lẻ Vật Tư Linh Kiện Điện Tử:
Zalo-Mobi: 0977 181 211- 024 85 85 1999
http://VatTuDienTu.vn​​​
https://www.facebook.com/vattudientu….​
https://www.facebook.com/congtybactien​

SỬA AC SERVO DRIVER DELTA 750W Model : ASD-B2-0721-B Serial: 1385 Lỗi mất nguồn

Posted on: Tháng Chín 24th, 2022 by Hoàng Hiền No Comments

SỬA AC SERVO DRIVER DELTA 750W Model : ASD-B2-0721-B Serial: 1385 Lỗi mất nguồn

SỬA CHỮA AC SERVO DRIVER DELTA 750W

Model: ASD-B2-0721-B Serial: 1385

Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi mất nguồn

Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến
ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa:
Zalo-Mobi: 0986 711 155
http://SuaSieuNhanh.com​​​
https://www.facebook.com/suasieunhanh​​​
https://www.youtube.com/SuaSieuNhanh​​​
Bán Buôn Bán Lẻ Vật Tư Linh Kiện Điện Tử:
Zalo-Mobi: 0977 181 211- 024 85 85 1999
http://VatTuDienTu.vn​​​
https://www.facebook.com/vattudientu….​
https://www.facebook.com/congtybactien​

CSD5_01BX1 N501 AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W (TM)

Posted on: Tháng Chín 24th, 2022 by Hoàng Hiền No Comments

CSD5_01BX1 N501 AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W (TM)

Mã : CSD5_01BX1

Tình trạng: Đã test OK

Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

CSD5_01BX1 0527 AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W (TM)

Posted on: Tháng Chín 24th, 2022 by Hoàng Hiền No Comments

CSD5_01BX1 0527 AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W (TM)

Mã : CSD5_01BX1

Tình trạng: Đã test OK

Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

CSD5_01BX1 0486 AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W (TM)

Posted on: Tháng Chín 24th, 2022 by Hoàng Hiền No Comments

CSD5_01BX1 0486 AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W (TM)

Mã : CSD5_01BX1

Tình trạng: Đã test OK

Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

CSD5_01BX1 0485 AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W (TM)

Posted on: Tháng Chín 24th, 2022 by Hoàng Hiền No Comments

CSD5_01BX1 0485 AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W (TM)

Mã : CSD5_01BX1

Tình trạng: Đã test OK

Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

 

CSD5_01BX1 0440 AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W (TM)

Posted on: Tháng Chín 24th, 2022 by Hoàng Hiền No Comments

CSD5_01BX1 0440 AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W (TM)

Mã : CSD5_01BX1

Tình trạng: Đã test OK

Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

CSD5_01BX1 9243 AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W (TM)

Posted on: Tháng Chín 24th, 2022 by Hoàng Hiền No Comments

CSD5_01BX1 9243 AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W (TM)

Mã : CSD5_01BX1

Tình trạng: Đã test OK

Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

CSD5_01BX1 0493 AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W (TM)

Posted on: Tháng Chín 24th, 2022 by Hoàng Hiền No Comments

CSD5_01BX1 0493 AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W (TM)

Mã : CSD5_01BX1

Tình trạng: Đã test OK

Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

CSD5_01BX1 0429 AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W (TM)

Posted on: Tháng Chín 24th, 2022 by Hoàng Hiền No Comments

CSD5_01BX1 0429 AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W (TM)

Mã : CSD5_01BX1

Tình trạng: Đã test OK

Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

CSD5_01BX1 0098 AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W (TM)

Posted on: Tháng Chín 24th, 2022 by Hoàng Hiền No Comments

CSD5_01BX1 0098 AC SERVO DRIVER RS OEMax 100W (TM)

Mã : CSD5_01BX1

Tình trạng: Đã test OK

Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

 

ZSD-K2AS08AA 0193 AC SERVO DRIVER ZHISHAN 750W(TM)

Posted on: Tháng Chín 23rd, 2022 by Hoàng Hiền No Comments

ZSD-K2AS08AA 0193 AC SERVO DRIVER ZHISHAN 750W(TM)

Mã  : ZSD-K2AS08AA

Tình trạng : Đã test OK

Xuất Xứ: H1321

LÊN ĐẦU TRANG