Author Archive

AC SERVO MOTOR HA-FF33 MITSUBISHI

Posted on: Tháng Một 30th, 2019 by Trần Tú Anh No Comments

AC SERVO MOTOR HA-FF33 MITSUBISHI

Mã: HA-FF33

Hãng sản xuất: MITSUBISHI

Xuất xứ: Hàng tháo máy

AC SERVO MOTOR HA1133 MITSUBISHI
AC SERVO MOTOR HA-FF33 MITSUBISHI
AC SERVO MOTOR HA1133 MITSUBISHI
AC SERVO MOTOR HA-FF33 MITSUBISHI

 

 

 

AC SERVO MR-J2-40A MITSUBISHI

Posted on: Tháng Một 30th, 2019 by Trần Tú Anh No Comments

AC SERVO MR-J2-40A MITSUBISHI

Mã: MR-J2-40A

Power: 400W

Input: 2.6A 3PH AC200-230V 5OHz / 3PH AC200-230V 60Hz

Output: 170W 0-360Hz 2.8A: Mitsubishi

Hãng sản xuất: MITSUBISHI


AC SERVO MR-J2-40A MITSUBISHI

AC SERVO MR-J2-40A MITSUBISHI

Khởi động mền Siemens 3RW4055-6BB44; 3ZX1021-ORW40-1AA1; 75Kw/134A; 200-460V/US 230VAC; 6/50Hz

Posted on: Tháng Một 11th, 2019 by Trần Tú Anh No Comments

Khởi động mền Siemens 3RW4055-6BB44

3ZX1021-ORW40-1AA1; 75Kw/134A; 200-460V/US 230VAC; 6/50Hz

Khởi động mền Siemens 3RW4055-6BB44; 3ZX1021-ORW40-1AA1; 75Kw/134A; 200-460V/US 230VAC; 6/50Hz

Khởi động mền Siemens 3RW4055-6BB44; 3ZX1021-ORW40-1AA1; 75Kw/134A; 200-460V/US 230VAC; 6/50Hz

Xuất xứ: Chính hãng

Liên hệ: 0971117589

Contactor Muller DILM 300 A/22 (RA250); XTCE 300L22A; 40/60Hz/DC; 160Kw/400V/AC-3

Posted on: Tháng Một 11th, 2019 by Trần Tú Anh No Comments

Contactor Muller DILM 300 A/22 (RA250)

XTCE 300L22A; 40/60Hz/DC; 160Kw/400V/AC-3

Contactor Muller DILM 300 A/22 (RA250); XTCE 300L22A; 40/60Hz/DC; 160Kw/400V/AC-3

Contactor Muller DILM 300 A/22 (RA250); XTCE 300L22A; 40/60Hz/DC; 160Kw/400V/AC-3

Xuất xứ: Chính hãng

Liên hệ: 0971117589

Rơ le áp suất P77 AAW-9750 (6-:-30bar)

Posted on: Tháng Một 11th, 2019 by Trần Tú Anh No Comments

Rơ le áp suất P77 AAW-9750 (6-:-30bar)

Rơ le áp suất P77 AAW-9750 (6-:-30bar)

Rơ le áp suất P77 AAW-9750 (6-:-30bar)

Xuất xứ: Hàng nhập khẩu Germany

Liên hệ : 0971117589

PLC S7-200 CPU224 AC/DC/RLY 6ES7-214-1BD23-0XB8

Posted on: Tháng Năm 7th, 2018 by Trần Tú Anh No Comments

PLC S7-200 CPU224 AC/DC/RLY 6ES7-214-1BD23-0XB8

Mã: 6ES7-214-1BD23-0XB8

6ES7-214-1BD23-0XB8

6ES7-214-1BD23-0XB8

6ES7-214-1BD23-0XB8

6ES7-214-1BD23-0XB8

PLC S7-200 CPU224 AC/DC/RLY 6ES7-214-1BD23-0XB8

Posted on: Tháng Năm 7th, 2018 by Trần Tú Anh No Comments

PLC S7-200 CPU224 AC/DC/RLY

Mã: 6ES7-214-1BD23-0XB8

6ES7-214-1BD23-0XB8

6ES7-214-1BD23-0XB8

6ES7-214-1BD23-0XB8

6ES7-214-1BD23-0XB8

 

PLC Siemens EM235 AI4xAO1x12BIT 6ES7-235-0KD22-0XA0

Posted on: Tháng Năm 7th, 2018 by Trần Tú Anh No Comments

PLC Siemens EM235 AI4xAO1x12BIT 6ES7-235-0KD22-0XA0-8923

Mã: 6ES7-235-0KD22-0XA0

6ES7-235-0KD22-0XA0

6ES7-235-0KD22-0XA0

6ES7-235-0KD22-0XA0

6ES7-235-0KD22-0XA0

 

PLC Siemens EM235 AI4xAO1x12BIT 6ES7-235-0KD22-0XA0

Posted on: Tháng Năm 7th, 2018 by Trần Tú Anh No Comments

PLC Siemens EM235 AI4xAO1x12BIT 6ES7-235-0KD22-0XA0

Mã: 6ES7-235-0KD22-0XA0

6ES7-235-0KD22-0XA0

6ES7-235-0KD22-0XA0

6ES7-235-0KD22-0XA0

6ES7-235-0KD22-0XA0

 

 

Động cơ AC SERVO MOTOR Panasonic MINAS A MSMA042A1E

Posted on: Tháng Năm 7th, 2018 by Trần Tú Anh No Comments

Động cơ AC SERVO MOTOR Panasonic MINAS A MSMA042A1E (dùng cho DRIVER MSDA043A1A)

Mã: MSMA042A1E

Hàng tương đương:

MSMA5AZP2A

MSMA042A1E

MSMA042A1E

 

MSMA042A1E

MSMA042A1E

PLC MITSUBISHI FX0S-14MR-ES/UL

Posted on: Tháng Năm 7th, 2018 by Trần Tú Anh No Comments

PLC MITSUBISHI FX0S-14MR-ES/UL

Mã: FX0S-14MR-ES/UL

FX0S-14MR-ES/UL

FX0S-14MR-ES/UL

FX0S-14MR-ES/UL

FX0S-14MR-ES/UL

Biến tần LS 4.5KVA SV022iG5A-4

Posted on: Tháng Năm 7th, 2018 by Trần Tú Anh No Comments

Biến tần LS 4.5KVA SV022iG5A-4

Mã: SV022iG5A-4

SV022iG5A-4

SV022iG5A-4

SV022iG5A-4

SV022iG5A-4

 

Biến tần LS 4.5KVA SV022iG5A-4

Posted on: Tháng Năm 7th, 2018 by Trần Tú Anh No Comments

Biến tần LS 4.5KVA SV022iG5A-4

Mã: SV022iG5A-4

SV022iG5A-4

SV022iG5A-4

SV022iG5A-4

SV022iG5A-4

Biến tần LS 2.2KW SV022iC5-1

Posted on: Tháng Năm 7th, 2018 by Trần Tú Anh No Comments

Biến tần LS 2.2KW SV022iC5-1

Mã: SV022iC5-1

SV022iC5-1

SV022iC5-1

SV022iC5-1

SV022iC5-1

LÊN ĐẦU TRANG